כתב העת על"ה - עלון למורי המתמטיקה, הוא כתב עת שפיט היוצא לאור על ידי המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, שפועל במסגרת הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, בשיתוף משרד החינוך ומנהלת מל"מ.

אודות / הנחיות להגשת מאמרים


 

כתב העת על"ה - עלון למורי המתמטיקה, הוא כתב עת שפיט היוצא לאור על ידי המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, שפועל במסגרת הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, בשיתוף משרד החינוך ומנהלת מל"מ.

אודות / הנחיות להגשת מאמרים

על"ה 60 - כריכה

על"ה 60 תשפ"ב, 2022   

גליונות 50-59

גליונות 40-49

גליונות 30-39

גליונות 20-29

גליונות 10-19

גליונות 1-9 

 

 

 

 

כתב העת על"ה - עלון למורי המתמטיקה, הוא כתב עת שפיט היוצא לאור על ידי המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, שפועל במסגרת הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, בשיתוף משרד החינוך ומנהלת מל"מ.

אודות / הנחיות להגשת מאמרים

 

סנוניות ראשונות לקראת גיליון 61:

 

front cover 60

על"ה 60 תשפ"ב, 2022

Alle 59 front cover

על"ה 59 תשפ"א, 2021

Alle 58 cover 

על"ה 58 תש"ף, 2020

Alle_57_front_cover

על"ה 57 תשע"ט, 2019

Alle56 front

על"ה 56 תשע"ח, 2018 

Alle55 front 2

על"ה 55 תשע"ז, 2017

front cover

על"ה 54, תשע"ו, 2016 

front cover alle 53

על"ה 53 תשע"ו, 2016

fron alle 52

על"ה 52 תשע"ה, 2015

alle51

על"ה 51 תשע"ה, 2015

ALLE50SMALL1

על"ה 50 תשע"ד, 2014   

גליונות 60-61

גליונות 40-49

גליונות 30-39

גליונות 20-29

גליונות 10-19

גליונות 1-9 

 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit