Sample Image

ביליארד מתמטי

תאור: דרך משחק חוקרים מלבנים דומים, יחס הדמיון ומציאת המחלק המשותף הגדול ביותר, והמכפלה המשותפת הקטנה ביותר.

 

 

 

 

 


Sample Image

בדרך לפיתגורס- עניין של דמיון

כיתה: ח-י

תיאור: גילוי והוכחה של משפט פיתגורס במשולש ישר זווית בעזרת דמיון משולשים.

 

 


דמיון ברחבי העולם - מסע אל העבר

כיתה: ט-י

תיאור: בפיצוח זה נצא למסע בעבר, בתקופות שונות ברחבי העולם מצריים, הודו וסין השתמשו במושג הדמיון לפתרון בעיות הנדסיות שונות.

הבעיות ברמות חשיבה שונות ומזמנות את התלמידים לחקור ולקשר לחיי היום יום ולהיסטוריה של המתמטיקה.

 

 

 


ממוצעי פיתגורס ועוד

כיתה: ט-י"א

תיאור: הפיצוח "ממוצעי פיתגורס ועוד" מציג ארבעת הממוצעים השימושיים ביותר בין שני מספרים: 

הממוצע החשבוני, הגיאומטרי, ההרמוני והריבועי.

בפיצוח הכרות עם הממוצעים הללו והשימוש בהם, וכן הוכחות ויזואליות לאי שוויונות ביניהם. שתי השאלות הראשונות קלות יותר ודורשות ידע אלגברי וגיאומטרי של כיתה ט.

שתי השאלות האחרונות, שאלות מתקדמות יותר בגיאומטריה ומתאימות לכיתות י' וי"א.

 


 

על כנפי הדמיון

כיתה: ט-י'

תיאור: אוסף בעיות בלתי שגרתיות, המתארות מבנה של גינה ציבורית, ופתרונן בעזרת דמיון משולשים. הבעיות מדורגות לפי רמת הקושי.

 

 


Sample Imageציור באדום, כחול וצהוב

כיתה: ז'

תיאור: הפיצוח מותאם לתוכנית החדשה בגיאומטריה לכיתה ז'.

בפעילות המקשרת בין האמנות והמתמטיקה, התלמידים יכירו את ציוריו של הצייר המפורסם מונדריאן,

יצרו ציורים דומים משל עצמם, ויעסקו בתכונות הגיאומטריות של קווים מאונכים ומקבילים ומלבנים.

כן נדרשים חישובי שטח והיקף של מלבנים.


Sample Imageאני דומה לעצמי?

כיתה: ט-י"ב

תיאור: בניית פרקטל צעד אחר צעד ומציאת תבניות של חוקיות.

 

 

 


Sample Image

הגמד שרצה להיות ענק

כיתה: ח'

תיאור: פעילות דינאמית לחקירת התכונות של מצולעים דומים. בדיקת היחסים בין היקפים ושטחים של צורות דומות.

 

 

 

 


Sample Imageבדמיונו של מונדריאן

כיתה: ח'

תיאור: המשך הפיצוח ציור באדום, כחול וצהוב. חקירת מלבנים דומים בציור ותכונותיהם. 

כולל יישום דינאמי המאפשר חקירה אינטראקטיבית של הדמיון.

 

 

 


 

Sample Image

פרויקט עולמי למדידת היקף כדור הארץ

כיתה: ז-י"ב

תיאור: בפיצוח הזמנה להשתתף בפרויקט בינלאומי למדידת היקף כדור הארץ באותן שיטות ועקרונות פשוטים ומדהימים

שהשתמש בהם ארטוסתנס לפני יותר מ-2000 שנה. ביום ה-22 בספטמבר,

תלמידים מרחבי העולם יבצעו את המדידה וישתפו זה את זה בתוצאותיהם.

בפיצוח הסבר על הפרויקט ואופן ביצועו וכן הסברים על שיטתו של ארטוסתנס הכוללים איורים וסרטים ממחישים.

הידע הבסיסי הנדרש לפעילות הוא מעט גיאומטריה. 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos