tavor captureבמעלה הר תבור

תקציר: בעליה להר תבור היכן המטפס נמצא במקום התלול ביותר?
 חקירה בעזרת יישום דינאמי תכונת הקעירות של פונקציה כלפי מעלה וכלפי מטה.

מעקב אחר שיפוע המשיק ומיקומו מעל ומתחת לגרף תרמוז לנו על נקודת הפיתול.

כאן המקום לדון בקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת הראשונה וכן גם הנגזרת השנייה. 

הפעילות מלווה ביישומון דינאמי ובסרטונים:

movie icon במעלה הר תבור – חלק א

movie icon במעלה הר תבור – חלק ב


3 parabolas captureשלוש פרבולות ולהן שלוש פונקציות קדומות

הפעילות עוסקת בקשר בין גרף פונקציית הנגזרת לגרף הפונקציה הקדומה. בשאלה מתבוננים בשלושה טיפוסים של פרבולות שהן נגזרות של שלושה טיפוסים של פונקציה ממעלה שלישית. נחקור כיצד צורת הפרבולה כשהיא נגזרת משפיעה על אופיין של נקודות הפיתול של הפונקציה הקדומה.

הפעילות מלווה ביישומון דינאמי ובסרטונים:

movie icon שלוש פרבולות - חלק א'

movie icon שלוש פרבולות - חלק ב'

 


paint two triangels capture newצביעת שני משולשים

נושא: קעירות ונגזרת שנייה

תקציר: פעילות בה חוקרים בעזרת יישומון את מושג הקעירות כהסתכלות על אופן ההשתנות של קצב השינוי, או במילים אחרות הפעילות עוסקת בתכונת הקעירות של פונקציה לפי בחינת קצב השינוי של העלייה (או הירידה) של הפונקציה.

אם הפונקציה עולה וקעורה כלפי מעלה, אז ככל ש-x גדל, הפונקציה עולה בקצב יותר ויותר מהר. אם הפונקציה קעורה כלפי מטה, אז ככל ש-x גדל, הפונקציה עולה אך בקצב איטי יותר ויותר.

בפעילות המחשה ויזואלית, בעזרת צביעה בכוון שונה של שני משולשים ישרי זווית הסימטריים זה לזה.

הפעילות מלווה ביישומון דינאמי ובסרטונים המדגימים ומסבירים:

movie icon צביעת שני משולשים – חלק א

movie icon צביעת שני משולשים – חלק ב


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos