בעיות החודש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש למצוא זוגות מספרים שסכומם שווה למכפלתם, וזוגותמספרים שסכומם שווה למכפלתם ושווה למנתם.

ההתייחסות היא למספרים שלמים, רציונליים וממשיים. מצורף פתרון מפורט.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מובאת שאלה העוסקת במספר הסכומים השונים שיכולים להתקבל מהטלת שתי קוביות -רגילות ( 1-6 ) ולא רגילות (מספרים שונים).

מטרת הבעיה להעמיק את ההבנה בנושא צירופים ע"י התנסות אינטואיטיבית.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מוצגת בעית פתיחת וסגירת תאים, הקשורה למספר המחלקים של כל מספר טבעי.

בחומר מוצגת בעית פתיחת וסגירת תאים, הקשורה למספר המחלקים של כל מספר טבעי.

מטרתה להראות שמספר המחלקים של מספר טבעי שהוא ריבוע שלם הוא איזוגי, ומספר מחלקיו של כל מספר טבעי אחר הוא זוגי.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש למצוא את מספר האפשרויות לשידור סיסמאות מספריות, בצופן המבוסס על שש ספרות.

באמצעות בעיה זו ניתן להציג את נושא החליפות בקומבינטוריקה.

מצורף פתרון מפורט.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit