בעיות החודש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש למצוא זוגות מספרים שסכומם שווה למכפלתם, וזוגותמספרים שסכומם שווה למכפלתם ושווה למנתם.

ההתייחסות היא למספרים שלמים, רציונליים וממשיים. מצורף פתרון מפורט.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מובאת שאלה העוסקת במספר הסכומים השונים שיכולים להתקבל מהטלת שתי קוביות -רגילות ( 1-6 ) ולא רגילות (מספרים שונים).

מטרת הבעיה להעמיק את ההבנה בנושא צירופים ע"י התנסות אינטואיטיבית.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מוצגת בעית פתיחת וסגירת תאים, הקשורה למספר המחלקים של כל מספר טבעי.

בחומר מוצגת בעית פתיחת וסגירת תאים, הקשורה למספר המחלקים של כל מספר טבעי.

מטרתה להראות שמספר המחלקים של מספר טבעי שהוא ריבוע שלם הוא איזוגי, ומספר מחלקיו של כל מספר טבעי אחר הוא זוגי.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש למצוא את מספר האפשרויות לשידור סיסמאות מספריות, בצופן המבוסס על שש ספרות.

באמצעות בעיה זו ניתן להציג את נושא החליפות בקומבינטוריקה.

מצורף פתרון מפורט.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ג.

תקציר: בחומר מוצגת משימה מתמטית משעשעת בה יש לבנות תרגילי חשבון שונים בעזרת ספרות המספר 1993 , עפ"י כללים קבועים מראש.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה לחקירת מגן דוד, בנייתו ע"י סרגל ומחוגה, והכללה לגבי מספר משולשים שווי הצלעות המרכיבים אותו.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה העוסקת בבניית ריבוע ששטחו שווה לשטח מלבן נתון. הבניה מתבססת על משפט פיתגורס, ומובילה להוכחתו בדרך גיאומטרית.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מובאות שאלות הקשורות למספרים המונים את עצמם (מספר בו ערכה של כל ספרה מייצג את מספר הפעמים שספרה זו מופיעה במספר) והקשר של מספרים אלה לסכום ספרותיהם.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos