תוצרים מימי עיון וסדנאות - "קשר חם"

ראיה מרחבית - מבנים מינימליים ומקסימליים 

הוכן ע"י: רותי רייז.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת הצעה לייצוג של מבנים קובייתיים תלת-מימדיים בצורה דו-מימדית ולהיפך: קבלת מבנה(ים) תלת-מימדי(ים) מייצוג דו-מימדי, שמוביל לשאלה על מספר המבנים התלת-מימדיים המתקבלים מייצוג דו-מימדי ובפרט קבלת המבנה המקסימלי והמבנה(ים) המינימלי(ים).

מתמטיקה בימי הפרעונים 

הוכן ע"י: ד"ר עטרה שריקי.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאת סקירה של ההתפתחות ההיסטורית של המתמטיקה בתקופת הפרעונים – המצרים הקדמונים. הסקירה כוללת דוגמאות של בעיות מתמטיות שבהם עסקו המצרים בנושאים: כפל וחילוק, שברים, שורשים ריבועיים, משוואות ממעלה ראשונה ושניה, סדרות חשבוניות והנדסיות, ובעיות גיאומטריות במישור ובמרחב.

תפקידם של פרדוקסים בהתפתחות המתמטיקה 

הוכן ע"י: פרופ' נצה מובשוביץ- הדר.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובאות דוגמאות של פרדוקסים שבהשראתם התבהרו ועוצבו מושגים מתמטיים בסיסיים ובעקבותיהם הושגו תוצאות מרכזיות במהלך ההיסטוריה של המתמטיקה. הדוגמאות עוסקות במספרים, בלוגריתמים, בפונקציות, ברציפות, במשיקים, בסדרות אינסופיות, בקבוצות, בעקומים ובפירוקן של צורות גיאומטריות.

פתרון בעיות באמצעות שיטת הנסיגה 

הוכן ע"י: תמר זמיר
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מוגדר המושג רקורסיה (נסיגה), מובאים משפטים הקשורים למעבר מצורה רקורסיבית לצורה מפורשת והוכחתם. כמו כן מובא, לכל משפט, אוסף של דוגמאות מתחומים שונים.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit