מתמטיקה וספרות – "השידוך" לטובת החינוך המתמטי

מתמטיקה וספרות – "השידוך" לטובת החינוך המתמטי 

הוכן ע"י: קלרה זיסקין ואלה שמוקלר.
מקור: סדנאות "קשר חם"
תקציר: בחומר מובא סקר של יצירות ספרותיות המשלבות רעיונות ומצבים מתמטיים. כמו כן מודגמים קטעים מיצירות המראים את היעילות של שילוב יצירות ספרותיות בלימודי המתמטיקה. לבסוף, מובאות מספר דוגמאות להגשת הנושא של בעיות מילוליות בצורה של סיפורים ספרותיים בעלי עלילה ודמויות.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit