טיול רציונלי ללונה-פארק

כיתה: י-י"א 

תיאור: בפיצוח שתי בעיות אורייניות לחקירת פונקציה רציונאלית שהיא מנה של שתי פונקציות רציונאליות, 

וחקירת המשמעות של הזזות ומתיחות של פונקציה זו, תוך שימוש ביישומים דינאמיים.

החלק הראשון מתאים כפתיחה לנושא ובחלק השני בעיה מאתגרת המוצגת כמשחק.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos