Active Image

משימה פרחונית

כיתה: ז-י'

תיאור: במשימה מוצגות צורות גאומטריות בעיצוב של פרחים. המשימה דורשת יכולת ניתוח בניית הצורה וחישובי שטחים של מעגלים ומצולעים. המשימה בנוייה ברמות קושי הולכות ועולות ומתאימה

לתלמידים החל מכיתה ז' ועד יב'. מצורף גם סרטון ליצירה של עטיפה משושה ופרחונית לדיסק.

תוכלו להעזר לשם הבניה באחת מהתוכנות הגיאומטריות הדינאמיות.


Sample Image

זלילה גיאומטרית

כיתה: ז-ט'

תיאור: בפיצוח בעיות למציאת שטחים של מרובעים ומשולשים.

 

 

 


שטחים בריבוע

כיתה: ט-י"א

תיאור: הפיצוח כולל אוסף בעיות לחישוב שטחים החסומים באופנים שונים בתוך ריבוע.

הבעיות מזמנות חקירה וחשיבה יצירתית.

 

 


Sample Image

קיפולי נייר גאומטריים

כיתה: ז-ט'

תיאור: הפיצוח עוסק בגילוי תכונות גאומטריות של המשולש, הטרפז והמקבילית בעזרת קיפולי נייר.

הפעילות כוללת שימוש במושגים של קטע אמצעים במשולש ובטרפז, סכום זוויות במשולש ושטחים.

לסיום מובאת הצעה לחידה, פעילות חקר של משולש מצרי, בעל השלשה הפיתגורית המפורסמת 3:4:5.
נשמח לקבל פתרונות!

תודות ליפית אביטל שתרמה לנו מעבודתה.

בנוסף, לעיונכם: קיפולי נייר מתמטיים- אוסף קישורים למאמרים, פעילויות, אתרים ומצגות המוקדשים לאוריגמי ומתמטיקה.


 

מרובע שכזה

כיתה: ט-י'

תיאור: פיצוח העוסק בתכונות מרובעים שאלכסוניהם מאונכים.

בשאלה הראשונה חוקרים את המרובעים השונים ואת שטחיהם, תוך קיפולי נייר ושימוש ביישום דינאמי.

בבעייה השנייה מחפשים מעוין החסום במלבן. בעיה זו דורשת הכרות עם תכונות המרובעים ובפרט המעוין וכן שימוש במשפט פיתגורס ובאלגברה.


יום מעשים טובים

כיתה: ט-י

תיאור: בעיית חקר של בניית מרובעים בעלי שטחים שווים, המוצגת בהקשר חברתי.
הפעילות בגיאומטריה בנויה באופן הדרגתי, כוללת יישום דינאמי, התמוך בחקירה לאיסוף נתונים.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos