קיפולי נייר גאומטריים

תקציר|קיפולי נייר גיאומטריים |פתרונות|طي الورق هندسيًا | حلول

 

1. שטח משולש ועוד תכונות

Sample Image

1) גזרו לכם משולש וקפלו גובה h ופיתחו בחזרה את הקפל.

 

 

 

 

Sample Image

2) קפלו את הקודקוד של המשולש אל הצלע שממול.
    צבעו את קו הקיפול באדום.
    מה תוכלו לומר על קו הקיפול שקיבלתם?      
    מהו המרובע שקיבלתם?

 

 

Sample Image

3) קפלו גבהים למרובע לאורך קווי הקיפול כמתואר בתרשים. 
    צבעו את בסיס המשולש בכחול.

 

 

התבוננו במרובע שקיבלתם, ממנו נוכל ללמוד על תכונות חשובות של המשולש.

Sample Image

א. מה תוכלו לומר על סכום שלושת הזוויות המסומנות? 
    איזו מסקנה ניתן להסיק לגבי זוויות המשולש?

 

ב. איזה מרובע קיבלתם לאחר הקיפול? 
    מהן מידותיו?  
    מה תוכלו לומר על שטחו של המרובע ושטחו של המשולש?

 

Sample Image

ג. מה תוכלו לומר על אורך קו הקיפול m ביחס לאורך בסיס המשולש? הסבירו.נסחו מסקנותיכם במילים ובאופן מתמטי.

 

 

 


2. שטח טרפז

Sample Image

1) גזרו לכם טרפז מנייר וצבעו את שני בסיסיו בצבעים שונים.

2) קפלו גובה h כלשהו בטרפז ופיתחו בחזרה את הקפל.

 

 

 

Sample Image

3) קפלו את הבסיס הקטן של הטרפז על הבסיס הגדול. 
    מהו קו הקיפול שקיבלתם?

 

 

 

 

Sample Image

4) התבוננו בשני המשולשים שנוצרו לאחר הקיפול. 
    מה תוכלו לומר על שני המשולשים הללו?

 

 

5) קפלו לאורך קווי הקיפול כמתואר בתרשים. התבוננו במרובע שקיבלתם.   

Sample Image

    א. איזה מרובע קיבלתם? נמקו.

    ב. מה תוכלו להסיק לגבי אורך קטע האמצעים? (הביעו באמצעות בסיסי הטרפז a,b וגובהו h)

    ג. מהו שטחו של המרובע? (הביעו באמצעות בסיסי הטרפז a,b וגובהו h) 

        מה היחס בין שטחו של המרובע המקופל לשטח הטרפז הנתון? הסבירו! 

 

מקור: הפעילות מבוססת על עבודתה של יפית אביטל.


3. שטח מקבילית

Sample Image

1) גזרו לכם טרפז ישר זווית מנייר. 

    (לשם הנוחות הקפידו ש DG יהיה גדול מEC , מצורף דגם)

 

2) קפלו כך שקודקוד A יתלכד עם קודקוד B. 

    מה תוכלו לומר על הקטע FG ?

 

Sample Image

3) קפלו לאורך הגובה h בטרפז לפי האיור וסמנו את הנקודה C' המתלכדת עם C.

 

 

 

 

 

Sample Image

4) קפלו באלכסון לפי הקו 'BC.

 

 

 

 

 

 

Sample Image

5) פתחו את כל הקיפולים, והתבוננו בנייר המקופל:

    א. אילו מצולעים תוכלו לזהות ? 

    ב. מה תוכלו לומר על שני המשולשים המסומנים?

 

 

 

 

6) קפלו לאורך הקו h, איזה מרובע קיבלתם? מה תוכלו לומר על שטחו?

    קפלו לאורך הקו k, איזה מרובע קיבלתם? מה תוכלו לומר על שטחו?

    מה ניתן להסיק מהשוואת שטחי המרובעים הללו?

 

מקור: Mathematics through Paper Folding by ALTON T. OLSON


4. משולש מצרי

Sample Image

במצרים העתיקה ידעו ליצור משולש ישר זווית בעל צלעות 3:4:5 באמצעים פשוטים: 

במשטח ריבועי הם מתחו חבלים מכל קודקוד של הריבוע אל אמצע שתי הצלעות שממול.

כך נוצר כוכב מתומן ובו כלוא משולש מצרי, משולש ישר שווית 3:4:5.

 

 

בואו ניצור משולש מצרי- קחו נייר ריבועי וסמנו את נקודות האמצע של כל צלע ע"י חצייתם.

קפלו מנקודת האמצע אל הקודקודים שממול.

Sample Image

א.  מצאו משולשים מצריים (ישרי זווית 3:4:5) בנייר המקופל.

ב.  הראו כי הזווית המשולש AFB הוא משולש מצרי.

    תוכלו להיעזר באיור הבא כהוכחה ללא מילים. נמקו!

 

ג. האם מצאתם משולשים מצריים נוספים? מכמה סוגים?

ד. כמה משולשים מצריים ישנם בסה"כ בקיפול הנייר של הכוכב המתומן?

 

מקור: http://www.cut-the-knot.org/


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos