tnua vegrafim

שאלות תנועה וגרפים

pdf 1שאלות תנועה וגרפים לתלמידpdf 1שאלות תנועה וגרפים למורה

יחידת לימוד לכיתה המדעית.

היחידה "שאלות תנועה וגרפים", כוללת קריאת גרפים, בניית גרפים ועיסוק בשאלות מילוליות שאפשר לפתור בעזרת חישוב או בעזרת אלגברה.

 

 


http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/value/no1.PNGמהו ערך המערך?

תיאור: פעילות חקר המעודדת פתרונות שונים לפיתוח החשיבה האלגברית. מתוך החוברת פעילויות מתמטיות רבות עוצמה לתלמיד לכיתות המדעיות בפיתוח המרכז הארצי למורים למתמטיקה.

 

 

 

 

 


Sample Image

חנוכה במספרים

כיתה: ז-ט'

תיאור: הפעילות מיועדת לתלמידי חטיבת הביניים ומעלה ובה חידות וחידודים העוסקים במספרים טבעיים והקשרים ביניהם.

 

 


Sample Image

מרוץ מכוניות דינאמי

כיתה: ז-י"ב

תיאור: בפיצוח הפנייה לסימולציה של בעיית תנועה, למאמר העוסק בסגנונות למידה שונים,
ובעיות תנועה רבות בספר האלקטרוני "לראות מתמטיקה- פונקציות" של מטח.

 

 

 


Sample Image

בעיות תנועה בדרך אחרת

כיתה: י'-י"ב

תיאור: הפיצוח עוסק בפתרון בדרכים לא שגרתיות של בעיות תנועה ברמה של 4-5 יח"ל.
התנועה מתוארת בגרפים של פונקציות, וסיפור הבעיה ופתרונו נקרא מתוך הגרף.
חוקרים הוכיחו כי קיימים סגנונות למידה וחשיבה רבים, והצגת רעיונות מתמטיים בייצוגים רבים מסייעת ליותר ויותר תלמידים.

הפיצוח גם מלווה בפעילות "מרוץ מכוניות דינאמי" ובו הפנייה לסימולציה של בעיית תנועה, למאמר העוסק בסגנונות למידה שונים,
ובעיות תנועה רבות בספר האלקטרוני "לראות מתמטיקה- פונקציות" של מטח.


Sample Imageיום כדור הארץ

כיתה: ז-ט'

תיאור: הפיצוח הפעם לכבוד יום כדור הארץ, בפעילות מתמטית יחסית פשוטה,

התלמידים יחקרו כמה עצים צריך לשתול בשנה בכדי לפצות על זיהום האוויר שיוצרת מכונית משפחתית אחת.

הפעילות מזמינה את כיתת המתמטיקה לעסוק כמעה בנושאי איכות הסביבה ולהציע פתרונות.

 

 


 

ערכים ומתמטיקה

כיתה: ז-ט'

תיאור: הפיצוח עוסק בבעיות מתמטיות מילוליות בנושא הישר העשויות לעורר דיון בערכים חברתיים כגון 
עזרה הדדית, חברות, חסכון ועוד.
הבעיות עוסקות במשוואת הישר, באי שוויונות בין ישרים ומציאת נקודות חיתוך בין ישרים, בשילוב יישומים דינאמיים.

הפעילויות פותחו ועובדו על פי- שילוב החינוך לערכים בהוראת המתמטיקה, ד"ר יעל אדרי ("שער-חם", 2008)
תודות ליעל על תרומתה ושיתוף הפעולה.


 

 

 

Sample Image

מהר יותר, גבוה יותר וחזק יותר

כיתה: ח-י"א

תיאור: לקראת האולימפיאדה הקרובה בלונדון, בקיץ 2012, בעיות תנועה מתוך מציאות האולימפיאדה.
שימו לב כי הבעיות מנוסחות קצת אחרת מספרי הלימוד, ובחלקן יש להניח הנחות שאינן נתונות בשאלה,
או לחפש נתונים שלא מופיעים בה.
פעילות נוספת מתוך הפיצוח יום פאי שמח: "מרוץ הפאי".


 

 

בתנועה מתמדת

כיתה: ח-י"א

תיאור: הפיצוח מציג בעיות וחידות בנושא תנועה ודרך ומציג באופן דינאמי ואינטראקטיבי את יתרונות הייצוג הגרפי לפיתרונן.

 

 


 

 

 

הפסיכולוגיה של מבצעי הנחות

כיתה: ז-ט

תיאור: מאמר קצר המציג מחקר על הפסיכולוגיה של מבצעי הנחות וטעיות שכיחות בחישובי ההנחות.
הפיצוח מציג בעקבות מחקר זה כמה שאלות העוסקות בחישובי הנחות מסוגים שונים.    

 

         


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos