פינת המפמ״ר

המרכז הארצי למורים למתמטיקה עובד בשיתוף פעולה ובהלימה עם המפמ"רית להוראת המתמטיקה, הגב' נרית כץ וצוותה.

באתר המפמ"ר תמצאו תוכניות לימודים, הודעות ופרסומים היוצאים ממשרד המפמ"ר למתמטיקה לחינוך העל יסודי.


מה חדש באתר המפמ"ר? 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos