פינת המפמ״ר

המרכז הארצי למורים למתמטיקה עובד בשיתוף פעולה ובהלימה עם המפמ"רית להוראת המתמטיקה, הגב' נרית כץ וצוותה.

באתר המפמ"ר תמצאו תוכניות לימודים, הודעות ופרסומים היוצאים ממשרד המפמ"ר למתמטיקה לחינוך העל יסודי.

 

צוות ההדרכה חט"ע
צוות ההדרכה חט"ב 


מה חדש באתר המפמ"ר? 

Sample Image הודעות באתר המפמ"ר

Sample Image חוזרי מפמ"ר

Sample Image תוכנית הלימודים בחטיבת הביניים

Sample Image תוכנית הלימודים בחטיבה העליונה

 

 

 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit