כתב העת על"ה - עלון למורי המתמטיקה, הוא כתב עת שפיט היוצא לאור על ידי המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, שפועל במסגרת הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, בשיתוף משרד החינוך ומנהלת מל"מ.

אודות / הנחיות להגשת מאמרים

 

סנוניות ראשונות לקראת גיליון 62

 

Alle61 front cover

על"ה 61 תשפ"ג, 2023

על"ה 60 - כריכה

על"ה 60 תשפ"ב, 2022   

גליונות 50-59

גליונות 40-49

גליונות 30-39

גליונות 20-29

גליונות 10-19

גליונות 1-9 

 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos