pinat chaiלשאוף לטוב ביותר

כיתות: י'- יא'.

תיאור: אוגדן פעילויות זה מציג מספר בעיות קיצון מתפתחות עם דגשים שונים. האוסף בנוי כמספר רצפי פעילויות, מלוות ישומונים לחקר והמחשה.

הפעילויות מיועדות לתלמידים ומבוססות על פעילויות מהספר "ללמוד וללמד אנליזה", שיצא לאור בשיתוף פעולה של המחלקה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, מנהלת מל"מ ומשרד החינוך.

 

 

 

 

 


המחנה "הכי הכי"
Active Image

כיתה: ט-י"ב

תיאור: הפיצוח המחנה "הכי הכי" בפעילות אוסף בעיות שבהן יש למצוא ערכי קיצון של הבעיה בדרכים שונות,
לאו דווקא בעזרת חשבון דיפרנציאלי.רוב הפעילויות מתאימות גם לתלמידי חטיבת הביניים.לפעילות מצורפים מאמרים לקריאה נוספת בנושא.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos