הרצאות מוקלטות

שם המרצה: פרופ' רוזה לייקין, ראש החוג לחינוך מתמטי באוניברסיטת חיפה, יו"ר ועדת המקצוע מתמטיקה, משרד החינוך.

תקציר: בהרצאה מוצגים עקרונות פיתוח תוכנית הלימודים החדשה לחטיבה העליונה כפי שבאים לידי ביטוי במסמך באתר המפמ"ר.

בהרצאה פרופ' רוזה לייקין דנה בסוגיות הבאות:

א. העקרונות המנחים של תכנית הלימודים

ב. העקרונות והמבנה של תוכנית הלימודים לחט"ע ב-4 רמות.

ג. השינויים בתוכנית הלימודים עבור תלמידים עם פוטנציאל גבוה במתמטיקה.

ד. שאלות פתוחות הקשורות לסוגיות בהערכה.

ה. ההרצאה.

ו. דף הנחיות לצפייה.


שם המרצה: ד"ר גילה רון
תקציר: ההרצאה עוסקת בהוכחות בדרך השלילה מתוכנית הלימודים של כיתה ט, במיומנויות הדרושות להבנת הוכחות אלה, ובדרכים לפתח אותן.
למצגת 
מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה.

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/movie_units/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9A%20%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94.PNG


 

שם המרצה: פרופ' רוזה לייקין
תקציר: פרופ' רוזה לייקין מסבירה מהי הצטיינות במתמטיקה וכיצד ניתן לטפח תלמידים מצטיינים ומחוננים בתחום זה.
מקור: מטח.

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%94-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%99%D7%9D.PNG


שם המרצה: ד"ר רוני קרסנטי, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון וייצמן למדע

תקציר: בהרצאה אפיונים טיפוסיים לתלמידים מתקשים ועקרונות הוראה המותאמים להם על פי גישת ש"י ושל"ב. בהרצאה משולבות דוגמאות של תלמידים שלמדו על פי עקרונות אלה.

הרצאה:   - חלק א'

              - חלק ב'


שם המרצה: ד"ר לאה דולב
תקציר: העוצמה המוטיבציונית והעוצמה הקוגניטיבית של משימה מתמטית.
למצגת 
מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה.

http://highmath.haifa.ac.il/images/stories/movie_units/%D7%9C%D7%90%D7%94%20%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%91-%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%20%D7%99%D7%A6%D7%90%D7%A0%D7%95.PNG


שם המרצה: ניצה שיאון 
צפיה מונחיתדף פעילות 
תיאור: תכנית הלימודים לכיתות ט' בגיאומטריה עברה שינוי מהותי המחייב הבנה מעמיקה יותר של תכנית הלימודים, הבנת הרצף של מיומנויות ההיסק והבניית הידע בד בבד. דרכי ההערכה של ביצועי התלמיד בגיאומטריה משתנים גם כן עם ההסתכלות דרך משקפי המיומנויות – מיומנויות ההיסק ומיומנויות הכתיבה. הוראת גיאומטריה בדרך זו באה להגדיל את מספר הלומדים גיאומטריה בחטיבת הביניים. 
 
  
 
 
 
 
 
שם המרצה: גאולה סבר
צפיה מונחיתדף פעילות 
תיאור: בהרצאה המוקלטת ובמצגת המצורפת תמצאו רעיונות ודרכים לשילוב פיצוחים במפגשי הדרכה ובכיתה. כמדריכים אתם הכח שיכול להנחיל את המסרים של למידה משמעותית תוך שימוש בחומרי הלמידה של הפיצוחים ולהדריך את המורים לבחור מתוך ים החומרים וליישמם בכיתתם. 
 
  
 
 
 
 

שם המרצה: איריס כהנא
צפיה מונחיתדף פעילות
תיאור: בהרצאה מובא תיאור המבנה האקסיומטי של הגיאומטריה האוקלידית (מושגי יסוד, הגדרות, הנחות יסוד ומשפטים). איריס דנה בסוגים שונים של הגדרות, בחשיבות של ההוכחה הפורמלית ומציעה כלים פדגוגיים שייסייעו למורים ולתלמידים. ההרצאה משמשת כמסגרת להוראת הגיאומטריה בחט"ע.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המרצה: אפרת מימון.
תקציר: רצף בהוראת הגיאומטריה מתוך הסתכלות על מה שנעשה בכיתה ט' בעקבות עדכון התכנית החדשה.
למצגת
מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה.

efrat maymon retzafim geometria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


שם המרצה: מירלה וידר ופאול גורסקי
תיאור: שימוש בסימולציה ממוחשבת להסרת מחסומים וויזואליים בהוראת הגיאומטריה במרחב.
מקור: כנס צייס 2010, מושב ויזואליזציה.

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94.PNG

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos