קשיי למידה של 3 יח"ל במתמטיקה ודרכי התמודדות אפשריים

שם המרצה: ד"ר רוני קרסנטי, מכון דוידסון לחינוך מדעי, מכון וייצמן למדע

תקציר: בהרצאה אפיונים טיפוסיים לתלמידים מתקשים ועקרונות הוראה המותאמים להם על פי גישת ש"י ושל"ב. בהרצאה משולבות דוגמאות של תלמידים שלמדו על פי עקרונות אלה.

הרצאה:   - חלק א'

              - חלק ב'


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit