Sample Image

בדרך לפיתגורס- עניין של דמיון

כיתה: ח-י

תיאור: גילוי והוכחה של משפט פיתגורס במשולש ישר זווית בעזרת דמיון משולשים.

 

 


בדרך לפיתגורס- ריבועים רוקדים

כיתה: ח-י'

תיאור: פעילות חקר בלווי יישום דינאמי לגילוי והוכחת משפט פיתגורס. ביישום יש למצוא שטח של ריבוע "מסובב" במערכת נקודות,
דבר המוביל לאחת ההוכחות של משפט פיתגורס בעזרת השלמת שטחים.
כמו כן יש הצעה לפעילות חקר למציאת חוקיות בשטחי הריבועים המסובבים ומשולשים ישרי זווית.

 


 

Sample Image

אנשי החידות מהודו 

כיתה: ט-י'

תיאור: הפיצוח שלפניכם חושף מעט מההיסטוריה העשירה של הודו ומציג כמה בעיות עתיקות מהודו העוסקות במשפט פיתגורס.

הפיצוח נכתב ע"י נטליה קונצ'יקוב במסגרת קורס כתיבה יצירתית במתמטיקה.

 

 


Active Image

אוצרות פיתגורס

כיתה: ט-י"ב

תיאור: בפעילות חידות הדורשות יישום של משפט פיתגורס וידע על המעגל.
תוכלו לשלב את החידות בהוראת הנושא כדי לגוון ולהעשיר וכמו גם לתרגל. 
כן מצורפים קישורים לבעיות הדורשות יישום של משפט פיתגורס וקישורים ופעילויות נוספות על פיתגורס. 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos