בדרך לפיתגורס- ענין של דמיון

תקצירבדרך לפיתגורספתרונותالطريق الى فيتاغوروسحلول

 

Sample Image

1. עניין של דמיון

רשותך משולש ישר זווית אשר אורכי ניצביו 3 ס"מ ו-4 ס"מ.

יצרו שני משולשים חדשים באופן הבא:

הגדילו פעם אחת את המשולש פי 3.

הגדילו פעם נוספת את המשולש פי 4. 

 

היעזרו ביישום הדינאמי , 
תוכלו להזיז ולסובב את המשולשים ולשנות את גודלם.

 

א. האם תוכלו ליצור משולש חדש משני המשולשים שהגדלתם הדומה למשולש הראשון? 
הסבירו מדוע הם דומים. מה יחס הדמיון בין המשולש המקורי למשולש שבניתם?

ב. ע"פ הדמיון שמצאתם חשבו את אורך היתר של המשולש המקורי ואת אורך היתר של המשולש החדש. התוכלו לנסח קשר ביניהם?

ג. באופן דומה חשבו את היתר של משולש ישר זווית אשר אורכי ניצביו 3 ס"מ ו- 7 ס"מ. 
(הגדילו את המשולש פעם אחת פי 3 ופעם נוספת פי 7, צרו משולש חדש הדומה למשולש הראשון. הביעו את יחס הדמיון).

ד. בהינתן משולש ישר זווית בעל אורכי ניצבים: a ו-b . מה תוכלו לומר על אורך היתר ?

Sample Image2. העפיפון

.יואב וחבורת הפיתגוראים בנו עפיפון המורכב משני משולשים ישרי זווית חופפים

א. הסבירו מדוע המקלות התומכים של העפיפון מאונכים זה לזה.

ב. יואב מצא שהמקל התומך הקצר מחלק את המקל התומך הארוך לשני חלקים באורך: 36 ס"מ ו- 64 ס"מ. 
אך הוא וחבורתו התקשו לחשב את מידות העפיפון.


התוכלו לדעת מהן מידות העפיפון, כלומר לחשב את אורכי הניצבים של המשולשים?

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos