Sample Imageהאורים והתומים של הלוגריתמים

כיתה: י"א-י"ב

תיאור: הפיצוח מציג את היסטורית התפתחות הלוגריתמים ואת בניית הלוחות הלוגריתמים. כמו כן מוצגת בעיה על רעידת האדמה וסולם ריכטר.
ולקינוח מתוך "תבלינים מתמטיים" שני פרדוקסים.

 

 

 

 

 


 

Sample Image

אני ואתה נשנה את העולם

כיתה: ז-י"ב

תיאור: הפיצוח עוסק בחקירת תהליכי גידול מעריכי. ניתן לשלב בלימוד סדרה הנדסית או בבעיות גדול ודעיכה.

 

 

 


Sample Image

החיפוש אחר המספר המופלא e 

כיתה: י'-י"ב 

תיאור: בפיצוח הפעם הצעה לפעילות לתלמידי החט"ע: החיפוש אחר המספר המופלא e.

בפעילות סקירה היסטורית קצרה על הולדתו של e והופעותיו המגוונות במתמטיקה ויישומיה.


בעיות גידול ודעיכה

כיתה: י-י"ב

תיאור: הפיצוח עוסק בבעיות גידול ודעיכה, ויכול להוות שיעור פתיחה לנושא. בפיצוח שתי פעילויות אוריינות:
1. שטיח סירפינסקי, תיאור של בניית פרקטל וחקירת תכונותיו.
2. המתמטיקה של התרופות, חקר של תהליך התפוגגות תרופה בדם ובניית פונקציה מעריכית מתאימה וחקירתה.
בפעילות גם סקירה כללית של שימוש בתרופות האחת האינסולין למחלת הסכרת והשניה שימוש בגלולות שינה.

 


עד קצה הגבול

כיתה: י-י"ב

תיאור: הפיצוח עוסק בחקירת הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות.Sample Image
בפיצוח שלש פעילויות: בראשונה חוקרים שאיפה לאינסוף של פונקציות שונות.
בפעילות השניה חוקרים בעזרת יישום דינאמי את הקשר בין פונקציה כלשהי להרכבתה עם פונקציה מעריכית.
הושם דגש על אסימפטוטות ונקודות מיוחדות.
בפעילות האחרונה, הבנויה לעבודה עצמית, מתבקשים התלמידים לחקור פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
על פי אסימפטוטות ונקודות אי רציפות (ללא נגזרת). 

 

 

 

 


 

הפוך על הפוך
Sample Image

כיתה: י-י"ב

תיאור: הפיצוח עוסק במושג פונקציה הפוכה.
בפעילות בעיות ברמות שונות החל מתחילת ההכרות עם המושג ועד לחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos