Sample Image

פחות או יותר- מערכת אי שוויונות ליניאריים

כיתה: ח'-ט'

תיאור: הפיצוח "פחות או יותר- מערכת אי שוויונות לינאריים" הוא החלק השני של הפעילות
להתרת אי שוויונות לינאריים בעזרת גרפים.
בפיצוח אוסף בעיות מחיי היום יום הדורשות יצירת מודל של מערכת אי שוויונות, העלאתן על הגרף
ומציאת השטח העונה על אילוצי הבעיה.
רוב הבעיות עוסקות במציאת פתרונות שלמים. הפעילות מתאימה גם כמבוא לתכנון לינארי.

 


Sample Image

פחות או יותר- פתרון גרפי של אי שוויון ליניארי

כיתה: ח'-ט'

תיאור: הפיצוח שלפניכם עוסק בהתרת אי שוויון לינארי בעזרת גרף והוא החלק הראשון בנושא.
הפיצוח הבא יעסוק במערכת אי שוויונים לינאריים.
בפיצוח אוסף שאלות, העוסקות בבעיות מחיי היום יום, ומיועדות להצגת הנושא ותרגולו לתלמידי כיתות ח-ט.
מצורפים גם קישורים ליישומים אינטראקטיביים לפתרון אי שיוויונות בעזרת גרפים ודפי עבודה לתלמיד בנושא.


Sample Image

מערכת משוואות בשני נעלמים

כיתה: ט'-י'

תיאור: בפיצוח פעילות לחקר ולתרגול של מערכת משוואות ב-2 נעלמים לכיתות ט' ו-י'.
צרפנו גם פעילות מתוך משימות אוריינות בפיתוח האגף לתוכניות לימוד.

 


ערכים ומתמטיקה

כיתה: ז-ט'

תיאור: הפיצוח עוסק בבעיות מתמטיות מילוליות בנושא הישר העשויות לעורר דיון בערכים חברתיים כגון 
עזרה הדדית, חברות, חסכון ועוד.
הבעיות עוסקות במשוואת הישר, באי שוויונות בין ישרים ומציאת נקודות חיתוך בין ישרים, בשילוב יישומים דינאמיים.

הפעילויות פותחו ועובדו על פי- שילוב החינוך לערכים בהוראת המתמטיקה, ד"ר יעל אדרי ("שער-חם", 2008)
תודות ליעל על תרומתה ושיתוף הפעולה.


 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos