מאגר יישומים דינאמיים

מאגר יישומים דינאמיים לפי נושא

אוסף יישומים דינאמיים ודפי עבודה אינטראקטיביים לשילוב בכיתת המתמטיקה.
כל היישומים פותחו במרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, בעזרת התוכנה גאוגברה, ניתן לצפות בהם ובנוספים בעמוד מרכז המורים בגאוגברה טיוב.
 

אלגברה

 גאומטריה

 טריגונומטריה

Sample Image מספרים שליליים
Sample Image משוואות ואי-שוויונות
Sample Image נוסחאות
Sample Image בעיות מילוליות
Sample Image סדרות
Sample Image מספרים מרוכבים

Sample Image רשימת משפטים והוכחותם (אורט)

Sample Image זוויות

Sample Image משולשים

Sample Image המלבן

Sample Image מרובעים

Sample Image מצולעים

Sample Image שטחים

Sample Image קטע אמצעים

Sample Image דמיון

Sample Image משפט פיתגורס

Sample Image פאי

Sample Image המעגל

Sample Image בעיות עם המעגל

Sample Image גאומטריית המרחב

Sample Image וקטורים

Sample Image בעיות חקר

 

Sample Image מעגל היחידה 
Sample Image פונקציה טריגונומטרית
Sample Image טריגונומטריה במישור


פונקציות וחדו"א

Sample Image קריאת גרפים

Sample Image הפונקציה (קדם אנליזה) 

Sample Image הישר 

Sample Image פונקציה ריבועית 

Sample Image פונקציה פולינומיאלית

Sample Image פונקציה רציונאלית

Sample Image פונקציה מעריכית ולוגריתמית

Sample Image פונקציית השורש

Sample Image פעולות על פונקציות

Sample Imageהגדרת הנגזרת  

sample תכונות הפונקציה (אנליזה)

Sample Image הקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת

Sample Imageבעיות קיצון  

Sample Image אינטגרלים 

Sample Image מספרים מרוכבים

גאומטריה אנליטית

Sample Image גאומטריה אנליטית
Sample Image מקומות גיאומטריים

 

 ספרי גאוגברה
אוסף יישומונים מקובצים

Sample Image ספר גיאומטרית המרחב

Sample Image ספר המספרים המרוכבים

Sample Image ספר הוקטורים

Sample Image ספר הנגזרת - בפיתוח גלית נגרי חדיף

Sample Imageספר בגאומטריה - בפיתוח מורי גאוגברה

Sample Imageספר בנושא פונקציות - בפיתוח מורי גאוגברה

מאגר שאלות בגרות בשילוב יישומים דינאמיים

מדריכים לעבודה בגאוגברה

אתרים נוספים עם יישומונים

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos