המלבן

נושא: מרובע חסום במרובע

כיתה:  

מבוסס על בחינת בגרות:  קיץ תשע"ב, שאלון 804, שאלה 4.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 


 

נושא: מלבן וצורות אחרות

כיתה:  

מבוסס על בחינת בגרות: קיץ תשס"ט, שאלון 804, שאלה 5.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 


 

נושא: גיאומטריה, המלבן                                

כיתה: ט- י, שאלון 804

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת הבעיה העוסקת בתכונות המלבן ושטח משולש:

ABCD הוא מלבן. 

מנקודה E שעל הצלע AB, מורידים את האנכים הבאים: EM ו- EN על האלכסונים AC ו- BD בהתאמה. 

BF הוא אנך מקודקוד B לאלכסון AC. 

מה הקשר בין האנכים לאלכסוני המלבן הללו? 

הבעיה נערכה ע"פ: גבי יקואל 804 - עמ 277- 32


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit