KtivaMadait pic

כתיבה מדעית של מספרים

pdf 1כתיבה מדעית לתלמידpdf 1כתיבה מדעית למורה

יחידת לימוד לכיתה המדעית.

מָתֵמָטִיקָה היא המדע העוסק במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי. יש המציגים אותה כמדע של דפוסים (תבניות משותפות), וכי המתמטיקאים מחפשים דפוסים: במספרים, במרחב, במדע, במחשבים ובהפשטות דמיוניות (מתוך ויקיפדיה, ערך "מתמטיקה") מתמטיקה היא שפה.
כך למשל ז'אן פוריה (Jean Fourier, 1768-1830) טוען ש: "לא יכולה להיות שפה אוניברסלית יותר... לתאר את היחסים הבלתי משתנים של הטבע".
לתיאור מתמטי של תופעה קוראים לעיתים "מודל מתמטי". מודל מתמטי הוא כלי חיוני לפתרון בעיות קיומיות במדעי הטבע והחברה, בהנדסה, בכלכלה, ואפילו בפסיכולוגיה. 
כדי להפוך את העבודה לנוחה ומהירה יותר כותבים את המספרים בצורה מדעית, שלפעמים נקראת גם צורה סטנדרטית.

 

 

חזקה ונתחזק hezka1

כיתה: ט-י"ב

תיאור: הפעילות כוללת חידות המסודרות מן הקל אל הכבד. פתרון החידות דורש ידע בחוקי חזקות ובחשבון מודולארי (שאריות).
תוכלו לשלב את החידות בהוראת נושא החזקות, בהעשרה ואפילו בנושא האינדוקציה בו נראה שיטות הוכחה שונות לבעיות של חלוקה במספר. 

 


Sample Image

צפיה בסרטים בעין מתמטית

כיתה: ז-י"ב

תיאור: המתמטיקה והמתמטיקאים מסקרנים ומרתקים רבים. סרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה לא מעטים מציגים בסרטיהם מוטיבים מתמטיים. לפניכם אוסף אתרים בנושא, חלקם עם הצעות כיצד לשלבם בשיעורי המתמטיקה. בפיצוח "צפייה בסרטים בעין מתמטית", שתי הצעות לפעילויות לכיתה המלוות צפייה בקטעי סרטים.
האחד קטע מסרט קומדי של "אבוט וקוסטלו" המציג פרדוקס משעשע בכפל והשני קטע מסרט דרמה ומדע בדיוני "קונטנקט",
העוסק בקודים ובמספרים ראשוניים.


Sample Image

החיפוש אחר המספר המופלא e 

כיתה: י'-י"ב 

תיאור: בפיצוח הפעם הצעה לפעילות לתלמידי החט"ע: החיפוש אחר המספר המופלא e.

בפעילות סקירה היסטורית קצרה על הולדתו של e והופעותיו המגוונות במתמטיקה ויישומיה.


Sample Image

בארץ יצורי הפרא המתמטיים 

כיתה: ז'

תיאור: הפיצוח "בארץ יצורי הפרא המתמטיים" עוסק בפעולות החיבור והחיסור של מספרים שליליים באמצעות מודל אסימונים, בו מספר חיובי מיוצג ע" אסימון כחול ומספר שלילי ע"י אסימון אדום ושניהם יחד מהווים את זוג האפס.

הפיצוח ערוך כדפי עבודה לתלמיד ומלווה בסרטונים קצרים ובמשחקים אינטראקטיביים לתרגול פעולות החיבור והחיסור.

כמו כן, תמצאו סקירה קצרה על ההיסטוריה של המספרים השליליים, משחקים ומקורות מגוונים בנושא.

שימו לב בפרט ליחידת השתלמות מורים המציגה את המודל על יתרונותיו וחסרונותיו.


לדמיין את המספרים המדומים

כיתה: י"ב

תיאור: הפיצוח בנושא המספרים המרוכבים, שורשים מדומים של משוואה ריבועית.
חשבתם פעם האם ניתן לראות את השורשים המרוכבים של משוואה ריבועית בעזרת גרף הפרבולה?
השורשים הממשיים של פונקציה ריבועית הם נקודות האפס של הפרבולה, אך היכן מסתתרים השורשים המרוכבים.
נתבונן בפונקציות ריבועיות בהצגה הקודקודית (הצורה המוזזת), בעזרת יישום דינאמי בגאוגברה, 
ונגלה שיטה פשוטה לאתר את השורשים של הפרבולה במישור המרוכב.

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos