חזקה ונתחזק

תקציר |  חזקה ונתחזק | פתרונות | חזקה ונתחזק בערבית | حلول

1. א. התוכלו לחשב את המספר: hezka1
    ב. אם תשנו את סדר החזקות, איזה מספר יהיה הגדול ביותר? הקטן ביותר?

המקור: NRICH - enriching marhematics

 


2. מה היא ספרת האחדות של המספרים: hezkatwo

המקור: ומדאת פי אלריאדיאת גיליונות לשיפור החשיבה המתמטית, 2006

 

 


3. מה היא השארית המתקבלת כאשר מחלקים 32008 במספר 7? 

hezka3

המקור: NRICH - enriching marhematics

 

 


4. א. האם המספר 3444 + 4333 מתחלק ב- 5?
    ב. התוכלו להסביר למה 599 +499 + 399+ 299 + 199 מתחלק ב- 5?

המקור: NRICH - enriching marhematics


5. נתון (בשנת 2008): a2 + a + 1 = 0

    התוכלו לחשב את הביטוי a2008 + a2009?

המקור: ד"ר עוזי ערמון - חידות ובעיות חשיבה במתמטיקה


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit