פעילויות מתמטיות רבות עוצמה

pdf 1 פעילויות רבות עוצמה לתלמיד| pdf 1פעילויות רבות עוצמה למורה

יחידת לימוד לכיתה המדעית.

בחוברת זו ארבע יחידות הכוללות פעילויות רבות עוצמה. הפעילויות עוסקות בנושאים שונים אך כולן חושפות את העוצמה של המתמטיקה ככלי חשיבה, ייצוג ופתרון. במהלך פתרון הפעילויות מומלץ (אך לא הכרחי) להשתמש ביישומונים הדינאמיים המשולבים ביחידה, המאפשרים לראות את פעולת ההזזות והמתיחות באופן חזותי ומוחשי וכתנועה חיה של הגרפים. ניתן להשתמש ביישומים האינטרנטיים או להוריד גאוגברה (תוכנה חינמית) מהאתר http://geogebra.org.il


 

http://highmath.haifa.ac.il/images/data2/pitzuah/value/no1.PNGמהו ערך המערך?

תיאור: פעילות חקר המעודדת פתרונות שונים לפיתוח החשיבה האלגברית. מתוך החוברת פעילויות מתמטיות רבות עוצמה לתלמיד לכיתות המדעיות בפיתוח המרכז הארצי למורים למתמטיקה.

 

 

 

 

 


Active Image

אלגברה קצת אחרת

כיתה: ט-י"ב

תיאור: במשימה שלוש בעיות אלגבריות קצרות ולא שגרתיות.   

 


כפל באצבעות- מטריקים בחשבון לאלגברה Active Image

כיתה: ט-י"א

תיאור: בפעילות מוצגים טריקים שונים לכפל מספרים בעזרת האצבעות שמהן יוכלו ליהנות תלמידים צעירים והבוגרים שביניהם יוכלו גם לחקור מהו הקסם המתמטי העומד מאחורי טריקים אלו. בפעילות זו אתם מתבקשים לצפות בסרטים המציגים את הטריקים, להוכיח באופן אלגברי (או אחר) מדוע השיטות הללו עובדות, להרחיב ולהכליל אותן. ניתן לשלב פעילויות אלו בפרק של בעיות מספרים. 

 

 


 

 

Sample Image

אי שוויונות עליזים

כיתה: ט-י"ב

תיאור: הפיצוח "אי שוויונות עליזים" כולל בעיות ופעילויות שונות של אי שוויונות בשיטות פתרון שונות ובדרכים לא שגרתיות.

 

 

 


 

Sample Image

שעשועים אלגבריים

כיתה: ז-י'

תיאור: בפיצוח הפעם מספר בעיות בהן יש למצוא קשרים מתמטיים בין מספרים ולהוכיחם בעזרת אלגברה
(כגון נוסחאות הכפל המקוצר).

 


Sample Image

מערכת משוואות בשני נעלמים

כיתה: ט'-י'

תיאור: בפיצוח פעילות לחקר ולתרגול של מערכת משוואות ב-2 נעלמים לכיתות ט' ו-י'.
צרפנו גם פעילות מתוך משימות אוריינות בפיתוח האגף לתוכניות לימוד.

 


Sample Image

פחות או יותר- פתרון גרפי של אי שוויון ליניארי

כיתה: ח'-ט'

תיאור: הפיצוח שלפניכם עוסק בהתרת אי שוויון לינארי בעזרת גרף והוא החלק הראשון בנושא.
הפיצוח הבא יעסוק במערכת אי שוויונים לינאריים.
בפיצוח אוסף שאלות, העוסקות בבעיות מחיי היום יום, ומיועדות להצגת הנושא ותרגולו לתלמידי כיתות ח-ט.
מצורפים גם קישורים ליישומים אינטראקטיביים לפתרון אי שיוויונות בעזרת גרפים ודפי עבודה לתלמיד בנושא.


Sample Image

פחות או יותר- מערכת אי שוויונות ליניאריים

כיתה: ח'-ט'

תיאור: הפיצוח "פחות או יותר- מערכת אי שוויונות לינאריים" הוא החלק השני של הפעילות
להתרת אי שוויונות לינאריים בעזרת גרפים.
בפיצוח אוסף בעיות מחיי היום יום הדורשות יצירת מודל של מערכת אי שוויונות, העלאתן על הגרף
ומציאת השטח העונה על אילוצי הבעיה.
רוב הבעיות עוסקות במציאת פתרונות שלמים. הפעילות מתאימה גם כמבוא לתכנון לינארי.

 


Capture

הפרש ריבועים

כיתה: ט-י'

תיאור: הפיצוח "הפרש ריבועים", כשמו כן הוא, עוסק בנוסחת הפרש ריבועים כולל הוכחות אינטראקטיביות ללא מילים,

חידות ושאלות חקר הדורשות יישום הנוסחה ואפילו הוכחת משפט מתמטי, הידוע כמשפטון פרמה.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos