אלגברה קצת אחרת

תקציר אלגברה קצת אחרתפתרונותالجبر بمنظار آخرحلول

 

 

פתרו את הבעיות הבאות בדרכים שונות:

1. אם נתון ש p,q ו r מספרים שלמים וחיוביים ו      Active Image

מצאו את q.

 

[מקור-  Mathematics teacher vol. 100 no. 7, March  2007]


2. חשבו את N אם נתון ש:

Active Image

 

[מקור- Mathematics teacher vol. 100 no. 8, April 2007]


3. נתון שx ו-y מספרים רציונאליים וחיוביים וסכומם שווה ל5.

מהו הערך המינימאלי של הביטוי   Active Image

 

[מקור- Mathematics teacher vol. 100 no. 8, April 2007]

algebra aheret

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit