pizza captureהיכן לקנות את הפיצה?

נושא: גאומטריה אנליטית

תקציר: הפעילות מציגה בעיה כלכלית שפתרונה הוא מציאת מקום גאומטרי. הבעיה כוללת שלבים שונים ברמות עולות ומזמינה גם לחקר נוסף. הפעילות מלווה ביישומון ובסרטוני הדרכה לפתרון הבעיה וליצירת היישומון.

הסרטונים:

movie icon היכן לקנות את הפיצה- חלק א- הצגת הבעיה

movie icon היכן לקנות את הפיצה-חלק ב-חקירה באמצעות יישומון דינמי

movie icon היכן לקנות את הפיצה- חלק ג - בניית יישומון למקרה של מחירים שווים

movie icon היכן לקנות את הפיצה- חלק ד- בניית יישומון עם סליידר


http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%9C%D7%A7%D7%A4%D7%9C%20%D7%A4%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%94%206.gifלקפל פרבולה

כיתה: י"ב

תיאור: פעילות שבה ניצור פרבולה מקיפולי נייר, נחקור את השתנותה וננסה להבין מה המשמעויות הנלוות לכך. 

 

 


Active Imageחפש את המטמון

כיתה: ט-י"ב

תיאור: אנו שולחים אתכם ואת תלמידכם לתור את הארץ במשימת "חפשו את המטמון". בפעילות שלושה כתבי סתר בהם רמזים למציאת שלושה מטמונים בעזרת מציאת המקום הגיאומטרי. הפיצוח יכול לשמש כשיעור פתיחה שונה ומרתק לנושא "מקומות גיאומטריים".

 

 

 


מקומות גיאומטריים אנושיים וחתוליים 

כיתה: י-י"ב

תיאור: פעילות פתיחה להצגת הנושא של מקומות גיאומטריים באופן אינטואיטיבי וחידה מפתיעה על חתולים.

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos