עד קצה הגבול

Sample Image

כיתה: י-י"ב

תיאור: הפיצוח עוסק בחקירת הפונקציות המעריכיות והלוגריתמיות.
בפיצוח שלש פעילויות: בראשונה חוקרים שאיפה לאינסוף של פונקציות שונות.
בפעילות השניה חוקרים בעזרת יישום דינאמי את הקשר בין פונקציה כלשהי להרכבתה עם פונקציה מעריכית.
הושם דגש על אסימפטוטות ונקודות מיוחדות.
בפעילות האחרונה, הבנויה לעבודה עצמית, מתבקשים התלמידים לחקור פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות
על פי אסימפטוטות ונקודות אי רציפות (ללא נגזרת). 

 

 


 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos