Active Image

פרבולה לי, לו ולה

כיתה: ט-י"ב

תיאור: פעילויות מגוונות ובלתי שגרתיות בנושא הפרבולה. הפעילות יכולה לשמש כהעשרה או כתרגול מרענן בסוף הוראת הנושא.
מצורפים גם קישורים לפעילויות ומאמרים בנושא הפרבולה.


four equations

ארבע בעיות על משוואה ריבועית

כיתה: ט-י'  

תיאור: בפיצוח ארבע בעיות להעשרה ולגוון בלימוד הנושא: משוואות ריבועיות. הבעיות מזמנות העלאת השערות וחקירתן.

 

 

 


פרבולות בתנועה

כיתה: ט-י'

תיאור: פיצוח ובו סרטונים, בהם מתוארת תנועה של פרבולה לפי תבנית אלגברית תוך שינוי פרמטר יחיד.
המשימה למצוא את תבנית הפונקציה הריבועית המתאימה בייצוג המתאים.

 

 

 


 

 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos