KtivaMadait pic

כתיבה מדעית של מספרים

pdf 1כתיבה מדעית לתלמידpdf 1כתיבה מדעית למורה

יחידת לימוד לכיתה המדעית.

מָתֵמָטִיקָה היא המדע העוסק במושגים כגון כמות, מבנה, מרחב ושינוי. יש המציגים אותה כמדע של דפוסים (תבניות משותפות), וכי המתמטיקאים מחפשים דפוסים: במספרים, במרחב, במדע, במחשבים ובהפשטות דמיוניות (מתוך ויקיפדיה, ערך "מתמטיקה") מתמטיקה היא שפה.
כך למשל ז'אן פוריה (Jean Fourier, 1768-1830) טוען ש: "לא יכולה להיות שפה אוניברסלית יותר... לתאר את היחסים הבלתי משתנים של הטבע".
לתיאור מתמטי של תופעה קוראים לעיתים "מודל מתמטי". מודל מתמטי הוא כלי חיוני לפתרון בעיות קיומיות במדעי הטבע והחברה, בהנדסה, בכלכלה, ואפילו בפסיכולוגיה. 
כדי להפוך את העבודה לנוחה ומהירה יותר כותבים את המספרים בצורה מדעית, שלפעמים נקראת גם צורה סטנדרטית.

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos