בעיות עם המעגל

נושא: המעגל.

כיתה: יא'-יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 005, חורף תש"ע, שאלה 4. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 


נושא: בעיות עם המעגל.                      

כיתה:   

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי  ובו בעיה גיאומטרית לתרגול המשפטים של זוויות היקפיות, ודמיון. 

 

 

 


נושא: בעיות עם המעגל.

כיתה: יא'-יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 005, חורף תשס"ז, שאלה 3.

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 

 


נושא: בעיות עם המעגל.

כיתה: מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 806, מועד ב' תש"ע, שאלה 5. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit