גאומטריה אנליטית

נושא: גאומטריה אנליטית

כיתה:  

תיאור: יישום דינאמי בו הכרות עם משפחת העקומות: a x² + b y² + c x y + d x + e y + k = 0.
עם שינוי הפרמטרים ניתן לחקור את הדומה והשונה בין העקומות ואת הטיפוסים השונים כגון: ישרים, פרבולות, מעגלים, אליפסה, היפרבולה.

 

 


 

נושא: גאומטריה אנליטית.

כיתה:

מבוסס על בחינת בגרות: מאגר 801, גיאומטריה אנליטית, שאלה 32,33,34.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי.

 


נושא: גאומטריה אנליטית.

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: 801 מהמאגר החדש שאלה 29. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 


נושא: גאומטריה אנליטית.

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 007, מועד ב' תש"ע, שאלה 2. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות. 

 

 


נושא: גאומטריה אנליטית.

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 801-אנליטית, שאלה 23.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 


 

נושא: גאומטריה אנליטית.

כיתה: יא'-יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 005, מועד ב' תשס"ז, שאלה 3. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit