גאומטריה אנליטית

נושא: גאומטריה אנליטית

כיתה:  

תיאור: יישום דינאמי בו הכרות עם משפחת העקומות: a x² + b y² + c x y + d x + e y + k = 0.
עם שינוי הפרמטרים ניתן לחקור את הדומה והשונה בין העקומות ואת הטיפוסים השונים כגון: ישרים, פרבולות, מעגלים, אליפסה, היפרבולה.

 

 


 

נושא: גאומטריה אנליטית.

כיתה:

מבוסס על בחינת בגרות: מאגר 801, גיאומטריה אנליטית, שאלה 32,33,34.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי.

 


נושא: גאומטריה אנליטית.

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: 801 מהמאגר החדש שאלה 29. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 


נושא: גאומטריה אנליטית.

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 007, מועד ב' תש"ע, שאלה 2. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות. 

 

 


נושא: גאומטריה אנליטית.

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 801-אנליטית, שאלה 23.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 


 

נושא: גאומטריה אנליטית.

כיתה: יא'-יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 005, מועד ב' תשס"ז, שאלה 3. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos