מאגר שאלות בגרות בשילוב יישומים דינאמיים

כל היישומים פותחו במרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי, בעזרת התוכנה גאוגברה, בהתאמה לשאלות מבגרויות.

נושא

3 יח"ל

4 יח"ל

5 יח"ל

אנליזה

תשע"א
 - 003 חורף, שאלה 4

תש"ע
 - 003 חורף, שאלה 5 

תשס"ט
 - 003 חורף, שאלה 5
 - 003 חורף, שאלה 1 
 - 003 קיץ, שאלה 5
 - 003 מועד ב', שאלה 1א'
 - 003 מועד ב', שאלה 1ב'

תשס"ח 
 - 003 קיץ, שאלה 5

תשס"ו
 - 003 חורף, שאלה 5 

תשע"ב
 - 804 חורף, שאלה 8 

תשע"א
 - 003 חורף, שאלה 4
 - 004 חורף, שאלה 5

תש"ע
 - 003 חורף, שאלה 5 
 - 004 חורף, שאלה 4
 - 004 חורף, שאלה 5 
 - 004 קיץ, שאלה 5
 - 004 מועד ב, שאלה 3 
 - 804 מועד ב, שאלה 9

תשס"ט
 - 003 חורף, שאלה 1
 - 004 חורף, שאלה 4 
 - 003 חורף, שאלה 5 
 - 003 קיץ, שאלה 5
 - 003 מועד ב', שאלה 1א'
 - 003 מועד ב', שאלה 1ב'
 - 004 קיץ, מועד ב', שאלה 5
 - 004 מועד ב', שאלה 3
 - 004 מועד ב', שאלה 5

תשס"ח 
 - 003 קיץ, שאלה 5 
 - 004 חורף, שאלה 5 

תשס"ו
 - 003 חורף, שאלה 5
 - 003 חורף, שאלה 5 - הכללה

 תשע"א
 - 806 קיץ, מועד ב', שאלה 9

תש"ע
 - 006 קיץ, שאלה 4

תשס"ט
 - 006 מועד ב', שאלה 5

 אלגברה

 המאגר החדש
 - 801 שאלה 5

   שינוי נושא נוסחא-
 - 801 שאלה 5
 - 801 שאלה 6   

   קריאת גרפים-
 - 801 שאלה 21  

   פונקציות-
 - 802 שאלה 5 
 - 802 שאלה 14 
  
    גדילה ודעיכה-   
 - 802 שאלה 2 
 - 802 שאלה 8-9 
 - 802 שאלה 26    

   סדרות-
 - 801 שאלות 16-17     
 - 802 שאלה 22    
 - 802 שאלה 23    
 - 802 שאלה 26    

טריגונומטריה  המאגר החדש
 - 802 שאלה 7 
 - 802 שאלה 25 
 - 802 שאלה 27 
 - 802 שאלה 19-20 
תש"ע
 - 804 קיץ, שאלה 7
 - 004 מועד ב', שאלה 2 

תשס"ט
 - 004 מועד ב, שאלה 2

גאומטריה
וגאומטריה אנליטית

 המאגר החדש 
 - 801 שאלה 29

   גאומטריה אנליטית-
 - 801 שאלה 23 
 - 801 שאלה 32,33,34 
 

תשע"ב
 - 804 קיץ, שאלה 4 

תשע"א  
 - 805 קיץ, שאלה 2 

תש"ע
 - 005 חורף, שאלה 4

תשס"ט
 - 804 קיץ, שאלה 5 

תשס"ז
 - 005 חורף, שאלה 3
 - 005 מועד ב, שאלה 3

תשע"ג 
 - 807 קיץ, שאלה 1 

תשע"ב
 - 806 קיץ, שאלה 5 
 - 807 קיץ, שאלה 4 

תשע"א
007 קיץ, שאלה 2 
-007 חורף, שאלה 1 

תש"ע
 - 005 חורף, שאלה 4 
 - 007 מועד ב', שאלה 1א'
 - 007 מועד ב', שאלה 1ב' 
 - 007 מועד ב', שאלה 2
 - 806 מועד ב', שאלה 5

תשס"ט
 - 007 קיץ, שאלה 1
 - 807 

תשס"ז
 - 005 חורף, שאלה 3
 - 005 מועד ב, שאלה 3


הצעה להתאמת שאלות בגרות משאלון 003 לשאלון 803 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos