התספורת של גל

נושא: קריאת גרפים.

כיתה:  

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 801, שאלה 21.   

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי  המבוססים על שאלה 21 בשאלון 801. ביישום מושם דגש על השיפועים השווים בגרף. יש אפשרות לשנות את השיפועים ולבדוק כיצד משתנה קצב גדילת השיער.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit