בעית קיצון במשולש ישר זווית

נושא: בעיות קיצון. 

כיתה:  י-י"ב

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 804 חרף תשע"ב  

תיאור: מתבסס על בחינת בגרות, שאלון 804 חרף תשע"ב. דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת בעית קיצון במשולש ישר זווית. בדף העבודה הנחיות לחקירה ולפתרון בדרכים שונות.

שימוש במשפט התיכון ליתר שווה למחציתו.

דף העבודה והיישום נוצרו על ידי עמרי נווה ובעריכת מרכז המורים.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos