בעיות קיצון

backyard flower garden

נושא: בעיות קיצון.                                          

כיתה: ט   

תיאור: היישומון מופיע בפעילות: למצוא את הפתרון הטוב ביתר – חלק ב. פעילות זו עוסקת במציאת מלבן בעל שטח גדול ביותר. היישומון מאפשר לעקוב אחר השתנות שטח הגינה כאשר משנים את צלעותיה.


gardenנושא: בעיות קיצון.                                          

כיתה: ט   

תיאור: היישומון מופיע בפעילות: למצוא את הפתרון הטוב ביותר – חלק א העוסקת בבעיות ערך קיצון, אותן ניתן לפתור באמצעות מציאת קודקוד של פרבולה. הישומון מתאים לבעיה העוסקת בשטח של גינה. ניתן לעקוב אחר שינוי בשטח הגינה בצמוד לשינוי בגרף הפונקציה המתארת אותו.


biggest recktangleנושא: בעיות קיצון.                                                                                  

כיתה: ט   

תיאור: הישומון מופיע בפעילות: למצוא את הפתרון הטוב ביותר – חלק א העוסקת בבעיות ערך קיצון, אותן ניתן לפתור באמצעות מציאת קודקוד של פרבולה. בישומון ניתן לעקוב אחר השינוי בשטח הרצפה בצמוד לשינוי בגרף הפונקציה המתארת אותו.

 

 

 

 

 


kitzon question on graph 806 winter 2016נושא: שאלות קיצון.

כיתה:  י- יא'

תיאור: יישום הדינאמי לחקירת שאלת קיצון מתוך שאלון בגרות ראשון,  חרף 2016. 

 

 

 

 

 


triangle 806 winter 2017נושא: שאלות קיצון.

כיתה:  י- יא'

תיאור: יישום הדינאמי לחקירת שאלת קיצון מתוך שאלון בגרות ראשון,  חרף 2017. היישום גם ממחיש את הקשר בין שטח המשולש ושטח האפור המשלים את הגזרה. 

 

 

 

 

 


planning a garden captureמתכננים גינה

נושא: בעיות קיצון

כיתה: י' -יב'

שאלון:   בחינת הבגרות במתמטיקה שאלון שני ב-3 יח"ל, 35803 , קיץ תשע"ו.:שאלה 6

תיאור: המטרה העיקרית של הפעילות היא להדגיש שבבעיית ערך קיצון אנחנו מחפשים את הפתרון הטוב ביותר מבין כל הפתרונות האפשריים לבעיה.

הפעילות כוללת יישומון בגאוגברה, המאפשר לראות את מגוון האפשרויות לתכנן את הגינה, מציג את גרף הפונקציה המתאימה לארך צלע הריבוע את שטח הדשא, וממחיש את העובדה שהסרטוט הנתון בדף העבודה מתאר רק אפשרות אחת מתוך מגוון האפשרויות.

שני הסעיפים האחרונים הם הרחבה לשאלה. מתבוננים בפונקציה המתארת את סכום השטחים המיועדים לפרחים, ובודקים את הקשר בין שתי הפונקציות. 

השאלה נבנתה עבור תלמידי 3 יח"ל אך בהחלט ניתן להתאימה לרמות גבוהות יותר בשלבים שונים של ההוראה.

 

 


open box kitzon

נושא: בעיות קיצון.

כיתה:

תיאור: יישום דינאמי להמחשה ולחקר של בעיית קיצון. הבעיה מתאימה לשמש כשיעור פתיחה לנושא בעיות קיצון.

התלמידים מוזמנים לבנות תיבה על פי הדגם וליצור תיבה בעלת הנפח הגדול ביותר.

תיאור של שיעור פתיחה דומה הכי טוב שיש... - בעיות ערך קיצון מאת גילה רון.

היישום מתבסס על יישומון שכתב גיא הד.


נושא: בעיות קיצון   

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי

להמחשה של בעית קיצון. בבעיה זו יש להתחשב במציאת המקסימום גם בתחום ההצבה של הפונקציה.

 


נושא: בעיות קיצון. 

כיתה:  י-י"ב

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 804 חרף תשע"ב  

תיאור: מתבסס על בחינת בגרות, שאלון 804 חרף תשע"ב. דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת בעית קיצון במשולש ישר זווית. בדף העבודה הנחיות לחקירה ולפתרון בדרכים שונות.

שימוש במשפט התיכון ליתר שווה למחציתו.

דף העבודה והיישום נוצרו על ידי עמרי נווה ובעריכת מרכז המורים.


נושא: מבעית קיצון בהנדסת המישור

כיתה: י-י"ב 

תיאור: דף עבודה אינטרקטיבי ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos