סדרה הנדסית

נושא: סדרות.                  

כיתה: י, יא, יב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי לחקירת הקשר בין סדרה הנדסית (גיאומטרית) בייצוגה המספרי, הנוסחה האלגברית ולייצוגה הגרפי. ניתן לשנות את האיבר הראשון של הסדרה ואת מנת הסדרה ולבדוק את השפעתם על הגרף. מתאים לכל רמות הלימוד. 

מבוסס על המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 22.   


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit