סדרות

Capture3

נושא: סדרות

כיתה: 3 יחידות

תיאור: פעילות המדגימה גדילה מעריכית לפי סיפור ומקשרת גם לשימוש באחוזים. 

מקור:

Ledwith, Jennifer. "Exponential Growth Functions." ThoughtCo, Feb. 11, 2020, thoughtco.com/what-are-exponential-growth-functions-2312200.

 


 

arithmetic sequence sum2

נושא: סדרות

כיתה: י-יא

תיאור: יישום דינאמי להמחשה ויזואלית של סדרה חשבונית ושל סכום סדרה חשבונית.

היישומון נכתב על ידי עידן טל (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 

 


נושא: סדרות.                  

כיתה:   

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי לבעיה מילולית הדורשת ידע בסדרה חשבונית.

נכתב על ידי עמרי נווה ונערך על ידי מרכז המורים.

 


 

נושא: סדרות.      

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 26.  

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה ממאגר 802.

הפעילות עוסקת בהשוואה בין עליה של המחירים של שתי דירות בגידול מעריכי.
ביישום ניתן להשוות ולקשר בין הייצוג הגרפי, הטבלאי והאלגברי. ניתן לעקוב אחר ערכים וניתן גם לשנות את קבועי פונקצית הגידול.

 


נושא: סדרות.סולם                 

כיתה: ח, י'-י"ב

תיאור: יישום דינאמי שנועד לתמוך בחקירה של שאלה שכיחה על אורכי השלבים בסולם המהווים סדרה חשבונית.
ביישום ניתן לראות באופן ויזואלי כיצד משפיע שינוי ההפרש  (d) על הסולם עצמו, על סדרת המספרים בטבלה וכן על הייצוג הגרפי של הסדרה.
ניתן גם לשנות את אורך השלב הראשון ולצפות בשינויים בסדרה. מה קורה כאשר מתקבל איבר שלילי בסדרה?

מבוסס על המאגר החדש, שאלון 801, סדרות, שאלות 16-17.

 


 

נושא: סדרות.     

כיתה: 

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 8-9.   

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה ממאגר 802 העוסקת בדעיכה מעריכית של עיצים ביער. היישום מתאים כמובן גם ללומדים לשאלון 805 או 807. ביישום ניתן לחקור כיצד משפיעים הפרמטרים השונים של פונקצית הדעיכה על הגרף הן בייצוג הגרפי, הטבלאי והויזואלי. כמו כן ניתן לעקוב אחר ערכים של הפונקציה. וכן להתרשם מקצב הדעיכה באנימציה של המיכל המתרוקן. 


נושא: סדרות      

כיתה: י-יא-יב

מבוסס על בחינת בגרות: המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 2.   

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה ממאגר 802 העוסקת בגדילה מעריכית של עצים ביער. היישום מתאים כמובן גם ללומדים לשאלון 805 או 807. ביישום ניתן לחקור כיצד משפיעים הפרמטרים השונים של פונקצית הגדילה על הגרף הן בייצוג הגרפי, הטבלאי והויזואלי. כמו כן ניתן לעקוב אחר ערכים של הפונקציה. 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos