מספרים מרוכבים

נושא: מספרים מרוכבים   

תיאור: יישום דינאמי לחקירה והמחשה של מקומות גיאומטריים של מספרים מרוכבים במישור גאוס.

 

 

 

 


נושא: מספרים מרוכבים

כיתה: 

תיאור: מתוך הפיצוח "לדמיין את המספרים המדומים" נמצא שורשים מדומים של משוואה ריבועית. חשבתם פעם האם ניתן לראות את השורשים המרוכבים של משוואה ריבועית בעזרת גרף הפרבולה? השורשים הממשיים של פונקציה ריבועית הם נקודות האפס של הפרבולה, אך היכן מסתתרים השורשים המרוכבים. נתבונן בפונקציות ריבועיות בהצגה הקודקודית (הצורה המוזזת), בעזרת יישום דינאמי בגאוגברה, ונגלה שיטה פשוטה לאתר את השורשים של הפרבולה במישור המרוכב.  

 

 

 

 

 


נושא:שורשי היחידה של מספר מרוכב           

כיתה: 

תיאור: יישום דינאמי בו ניתן לראות באופן ויזואלי את שורשי היחידה ואת המצולע המשוכלל שהם יוצרים. כמו כן ניתן להציג את החזקות של שורשי היחידה.

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit