משוואות ואי שוויונות

erech mochlatנושא: משוואות ואי שוויונות.

כיתה: ז'- יב'

תיאור: יישום דינאמי שעוסק בהרחבה ובהעמקה במושג הערך המוחלט. הערך המוחלט של מספר מבטא בציר המספרים את מרחקו של המספר מהאפס.

מתוך הפעילות לכיתה המדעית - פונקצית הערך המוחלט.


נושא: משוואות ואי שוויונות.

כיתה: ז'- יב'

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ו יישום דינאמי לחקירת מספר הפתרונות של משוואות עם ערך מוחלט  |cx+d =|ax+b.

הרחבה ופירוט של הפעילות במאמר:
"משוואות בערך מוחלט - מה נלמד מהייצוג הגרפי שלהן?",
סטופל ופריש - על"ה 40.

 

 


 

נושא: משוואות ואי שוויונות.

כיתה: ז'- יב'

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ו יישום דינאמי לחקירת מספר הפתרונות של משוואות עם ערך מוחלט מהסוג |ax+b|= |cx+d|. 

הרחבה ופירוט של הפעילות במאמר:
"משוואות בערך מוחלט - מה נלמד מהייצוג הגרפי שלהן?",
סטופל, פריש על"ה 40.

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit