פונקציה רציונאלית

תיאור: היישומון מאפשר הכרות עם משפחת הפונקציות f(x)=(1/(x-a))+b. במיוחד מתאים להתייחס למשפחה זו כהזזה אופקית, אנכית או משולבת של גרף הפונקציה f(x)=1/x  ולדון בהשפעה של ההזזה על האסימפטוטות של הפונקציה.hazazot 1

 

 

 


hazazot 2תיאור: היישומון מאפשר הכרות עם משפחת הפונקציות f(x)=(1/x)+b. במיוחד מתאים להתייחס למשפחה זו כהזזה אנכית של גרף הפונקציה f(x)=1/x  ולדון בהשפעה של ההזזה על האסימפטוטות של הפונקציה.

 

 


hazazot 3תיאור: יישומון מאפשר הכרות עם משפחת הפונקציות f(x)=1/(x-a) במיוחד מתאים להתייחס למשפחה זו כהזזה אופקית של גרף הפונקציה f(x)=1/x ולדון בהשפעה של ההזזה על האסימפטוטות של הפונקציה.

 

 


hazazot 4תיאור: יישומון זה מאפשר לנהל שיח כיתתי על הזזה אנכית של פונקציה, על הזזה אופקית של פונקציה ועל שילוב של שתי ההזזות. בפרט, היישומון מאפשר לדון בקשר בין הייצוג הגרפי לייצוג האלגברי של פונקציה המתקבלת מפונקציה אחרת באמצעות הזזה. ניתן גם לחבר עבור התלמידים משימות שבהן משולב היישומון.

 

 


applet 2נושא: פונקציה רציונאלית                 

כיתה: ט - י

תיאור: היישומון מאפשר לנהל שיח כיתתי שיעסוק בתכונות משפחת פונקציות זו, על שני חלקיה. ניתן גם לחבר עבור התלמידים משימות שבהן משולב היישומון. דוגמאות למשימות המבוססות על יישומון זה אפשר למצוא בפעילות "משפחת הפונקציות y=1/x^n מעריך טבעי".

 


נושא: פונקציה רציונאלית 

כיתה: י-י"ב

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי לחקירה של אי רציפות של פונקציה רציונאלית.

 

 

 


 

נושא: פונקציה רציונלית                                                         

כיתה: י-י"ב 

תיאורדף עבודה ויישום דינאמי לחקירה של התנהגות הפונקציה סביב נקודות אי הגדרה. ההבחנה בין נקודת אי רציפות סליקה ("חור") לבין אסימפטוטה. ובחינת השפעת ריבוי השורש על התנהגות הפונקציה סביב האסימפטוטה.

 

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit