יישומון – המשפחה: הזזה אופקית של אחד חלקי איקס
המשפחה: הזזה אופקית של אחד חלקי איקס
המשפחה: הזזה אופקית, אנכית או משולבת של אחד חלקי איקס
פונקציה הופכית לפונקציה פולינומית – חלק א
שיקופים
אי-שוויונות וסרטוט סקיצות של פולינומים
אי-שוויונות וסרטוט סקיצות של פונקציות מנה של פולינומים (פונקציות רציונליות)
גרפים של פולינומים – תמונה כללית ללא נגזרת
המשפחה: הזזה אנכית של אחד חלקי איקס
זוגיות ואי-זוגיות של פונקציות - יישומון
יישומון - הזזה של פונקציה
יישומון - הזזה של פונקציה
יישומון – המשפחה: הזזה אופקית, אנכית או משולבת של אחד חלקי איקס
יישומון – המשפחה: הזזה אנכית של אחד חלקי איקס
יישומון – פולינום כמכפלת גורמים ליניאריים
מתיחה אנכית וכיווץ אנכי של גרף של פונקציה
מתיחה אנכית וכיווץ אנכי של גרף של פונקציה - יישומון
ערך מוחלט של פונקציה - יישומון
פולינום כמכפלת גורמים ליניאריים
פולינומים ממעלה שלישית – חישוב נקודות קיצון ללא גזירה

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos