פונקציה הופכית לפונקציה פולינומית – חלק א

תיאור: פעילות זו עוסקת בפונקציות הופכיות לפונקציות פולינומיות בלבד המוגדרות לכל x.
הפונקציה (g (x המתקבלת מהפונקציה (f(x על ידי ביצוע הפעולה: (g(x) = 1/ f(x נקראת פונקציה הופכית לפונקציה (f(x.
התובנות שנרכשות באמצעות הפעילות מתווספות ל"ארגז הכלים" של התלמידים וישמשו אותם גם בפונקציות אחרות בהמשך לימודיהם וכן יניחו בסיס להבנה של מושגים שיילמדו בהמשך ובמיוחד אסימפטוטות אנכיות. מטרות הפעילות: להעמיק את ההבנה של הקשר בין גרף פונקציה פולינומית לבין גרף הפונקציה ההופכית לה, לפתח "חוש לפונקציות", לזהות ולנתח פונקציה הופכית באופן איכותני, להכיר ולהרחיב את מאגר הפונקציות והפונקציות ההופכיות להן, ליצור שיח מתמטי סביב מושג הפונקציה ההופכית כתשתית להבנת מושגים באנליזה.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית صندوق الأدوات دالّة عكسيّة- قسم "أ"


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos