יישומון – המשפחה: הזזה אופקית של אחד חלקי איקס
אל הגרפים של הפונקציות הלוגריתמיות – חלק א
אל הגרפים של הפונקציות הלוגריתמיות – חלק ב
המשפחה: הזזה אופקית של אחד חלקי איקס
המשפחה: הזזה אופקית, אנכית או משולבת של אחד חלקי איקס
פונקציה הופכית לפונקציה פולינומית – חלק א
שיקופים
"אם יוצאים מגיעים למקומות מופלאים" - מסע בעקבות שלוש נקודות ממוצעות
אל הגרף של פונקציית השורש הריבועי
אל הנגזרת של פונקציית השורש הריבועי
המשפחה: הזזה אנכית של אחד חלקי איקס
השוואה בין גרפים – משימה: מרחק מכדור הארץ
השלמה לריבוע
זוגיות ואי-זוגיות של פונקציות - יישומון
יישומון - הזזה של פונקציה
יישומון - הזזה של פונקציה
יישומון – המשפחה: הזזה אופקית, אנכית או משולבת של אחד חלקי איקס
יישומון – המשפחה: הזזה אנכית של אחד חלקי איקס
יישומון – הרכבת הפונקציה y=e^x על פונקציה אחרת
יישומון – הרכבת הפונקציה y=e^x על פונקציה אחרת

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos