יישומון – המשפחה: הזזה אופקית של אחד חלקי איקס
אל הגרפים של הפונקציות הלוגריתמיות – חלק א
אל הגרפים של הפונקציות הלוגריתמיות – חלק ב
המשפחה: הזזה אופקית של אחד חלקי איקס
המשפחה: הזזה אופקית, אנכית או משולבת של אחד חלקי איקס
פונקציה הופכית לפונקציה פולינומית – חלק א
שיקופים
"אם יוצאים מגיעים למקומות מופלאים" - מסע בעקבות שלוש נקודות ממוצעות
אל הגרף של פונקציית השורש הריבועי
אל הנגזרת של פונקציית השורש הריבועי
המשפחה: הזזה אנכית של אחד חלקי איקס
השוואה בין גרפים – משימה: מרחק מכדור הארץ
השלמה לריבוע
זוגיות ואי-זוגיות של פונקציות - יישומון
יישומון - הזזה של פונקציה
יישומון - הזזה של פונקציה
יישומון – המשפחה: הזזה אופקית, אנכית או משולבת של אחד חלקי איקס
יישומון – המשפחה: הזזה אנכית של אחד חלקי איקס
יישומון – הרכבת הפונקציה y=e^x על פונקציה אחרת
יישומון – הרכבת הפונקציה y=e^x על פונקציה אחרת

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit