אל הנגזרת של פונקציית השורש הריבועי

תיאור: פעילות זו מובילה את התלמידים, צעד אחר צעד, אל הנגזרת של פונקציית השורש הריבועי.
הפעילות "אל גרף הפונקציה y=√x" זרעה את הזרעים להבנה שהגרף של פונקציית השורש הריבועי והענף החיובי של גרף הפונקציה y=x^2 מתקבלים זה מזה על ידי החלפת תפקידי הצירים.
פעילות זו מרחיבה את הרעיון, ומדגישה את העובדה שגם המשיקים לגרפים של הפונקציות, בנקודות מתאימות, מתקבלים זה מזה על ידי החלפת תפקידי הצירים, ולכן שיפועי המשיקים לשני הגרפים בנקודות אלה הם מספרים הופכיים.
הפעילות מלווה ביישומון המספק הסבר ויזואלי דינמי לביטוי האלגברי של הנגזרת.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית مشتقّة الدّالّة


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos