אל הגרף של פונקציית השורש הריבועי

תיאור: פעילות זו מציגה את פונקציית השורש הריבועי ואת הגרף שלה באמצעות הקשר בין פונקציה זו לבין הענף החיובי של הפונקציה y=x^2. ההיכרות עם הקשרים בין שתי הפונקציות האלה זורעת זרעים לקראת פעילות המשך, העוסקת בין הנגזרות של שתי הפונקציות האלה.
מטרה מרכזית של הפעילות היא לפתח את ההבנה שהגרף של פונקציית השורש הריבועי מתקבל מגרף הפונקציה y=x^2 באמצעות החלפת תפקידי הצירים. הבנה זו תוביל, בהמשך, בפעילות שתעסוק בנגזרת של פונקציית השורש הריבועי, להבנה שהשיפועים של פונקציות אלה, בנקודות מתאימות, הם מספרים הופכיים.
בפעילות משולבים יישומון ושני אמצעי המחשה נוספים.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית نحو الخطّ البيانيّ للدّالّة


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos