שיקופים

תיאור: פעילות זו עוסקת בשיקופים של פונקציות ביחס לציר ה-x וביחס לציר ה-y. לתלמידים מוצגות שתי מכונות המבצעות את השיקופים. עליהם לחקור את התכונות שנשארות ואת התכונות שמשתנות תחת כל אחד מהשיקופים. לפעילות מצורף יישומון, בו אפשר להחליף פונקציות ולראות את השיקופים שלהן בעזרת סימון – "הראה גרף הפלט" או בעזרת סימון עקבות. התובנות שנרכשות באמצעות הפעילות מתווספות ל"ארגז הכלים" של התלמידים, כך שיוכלו להשתמש בהן עבור פונקציות אחרות. הפעילות מניחה בסיס גם להבנה של המושגים פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית.
מומלץ לבצע פעילות זו אחרי פעילות הפתיחה "פונקציות מבעד למראה - שיקופים" המופיעה באתר המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית  صندوق الأدوات انعكاسات 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit