אל הגרפים של הפונקציות הלוגריתמיות – חלק א

תיאור: זוהי פעילות ראשונה שמציגה את הפונקציות הלוגריתמיות ואת הגרפים שלהן באמצעות הקשר ביניהן לבין הפונקציות המעריכיות המתאימות להן. חלק זה עוסק בפונקציות הלוגריתמיות עם בסיס גדול מ-1.

הפעילות יכולה להתאים למפגש הראשון עם הלוגריתמים, עוד לפני העיסוק באלגברה שלהם. לחילופין, בכיתה שלמדה כבר על פעולות אלגבריות עם לוגריתמים הפעילות מתאימה למפגש הראשון עם הגרפים של הפונקציות הלוגריתמיות.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית  إلى الخطوط البيانيّة للدّوال اللّوغاريتميّة - القسم الأوّل 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit