השלמה לריבוע

תיאור: פעילות זו עוסקת במיומנות האלגברית של השלמה לריבוע. מיומנות זו תהיה חיונית לתלמידים בעת המעבר מההצגה הכללית של פונקציה ריבועית להצגה הקדקודית, וכן לביסוס השיטה לפתרון משוואות ממעלה שנייה. בהמשך, בחטיבה העליונה היא תידרש לצורך רישום משוואת מעגל בצורה מפורשת, המאפשרת לזהות את רדיוס המעגל ואת מרכזו.

מבט גיאומטרי על התהליך נותן פירוש נוסף לתהליך האלגברי, ולתלמידים רבים הוא מספק מודל המאפשר לזכור או לשחזר את התהליך בכל עת. המודל מלווה ביישומון.

למורה

לתלמיד

לתלמיד בערבית   إكمال المربّع


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos