תיאור: הפעילות עוסקת ביחסי שטחים של משולשים בעלי גובה משותף. פעילות זו היא חלק מסדרת פעילויות בנושא יחס ופרופורציה במטרה לפתח בהדרגה כישורים שיהיו דרושים לתלמידים בחטיבה העליונה.

למורה

לתלמיד / بالعربية


תיאור: הפעילויות שלפנינו נוגעות במושג היחס.

מטרות הפעילויות הן:

-        להדגיש את כוחה של האלגברה ככלי להוכחה.

-        לתרגל שימוש בשברים אלגבריים בתוך הקשר שבו ניתן לייחס משמעות לתוצאות של המניפולציות האלגבריות.

-        לעודד שיקולים הקשורים ליחסים בין גדלים נתונים, שלעתים יכולים להחליף פתרון משוואות, או לאפשר, אמצעות שיקולים כאלה, בקרה על פתרונות

       שהתקבלו באופן אלגברי.

-        להצביע על דמיון בין בעיות דרך ובעיות הספק.

למורה

לתלמיד / بالعربية


תיאור: הפעילות עוסקת בנושאים אחדים שיש להם חשיבות מרכזית בתכנית הלימודים של כיתה י: גאומטריה אנליטית, דמיון משולשים והזזות.

הפעילות מאפשרת לערוך חזרה על הפונקציה הקווית ועל ישרים במערכת צירים (גם כאלה שאינם גרפים של פונקציות) בהקשר טבעי של שיעורי הגאומטריה, ולהדגיש את הקשר בין פתרון משוואות ונקודות במערכת צירים.

בשאלות אחדות בפעילות זו משולבים ישרים המקבילים לצירים. אחת הסיבות היא שבאופן כזה יצרנו בקלות משולשים ישרי זווית ולכן ניתן לחשב בקלות אורכי קטעים באמצעות משפט פיתגורס, מבלי להזדקק לנוסחת המרחק בין נקודות. כאשר, בשנים הבאות, התלמידים יפגשו את נוסחת המרחק, הנוסחה תהיה עבורם ביטוי אלגברי לפעולה שהם מכירים.

למורה

לתלמיד / بالعربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos