המשפחה: הזזה אופקית של אחד חלקי איקס

hazazot 3תיאור: יישומון מאפשר הכרות עם משפחת הפונקציות f(x)=1/(x-a) במיוחד מתאים להתייחס למשפחה זו כהזזה אופקית של גרף הפונקציה f(x)=1/x ולדון בהשפעה של ההזזה על האסימפטוטות של הפונקציה.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit